GAZ VYDRA - AKCE

gaz.png

Požární automobily DA-L1Z a DA-L2Z na podvozcích GAZ – GAZelle

Automobily jsou vyráběny v České republice společností ELTRANS Liberec, s.r.o.
Podvozky dováží GAZ Česká republika, s.r.o.

Ceny kompletních požárních vozidel s pohonem 4x4 se pohybují podle rozsahu úprav a vybavení:

Varianty s benzínovými motory od 847 000,- Kč s DPH (700 000,- Kč bez DPH)
Vozidla s naftovým motorem začínají na cenách 1 028 000,-Kč s DPH (850 000,- Kč bez DPH)

Provedení vozidel vždy odpovídá zcela požadavkům vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. Základnímu provedení vozidla byl autorizovanou osobou MV GŘ HZS ČR vydán certifikát TÚPO 221/053/201

GAZ VYDRA - parametry

Hmotnosti: Celková 3 500 kg, Provozní - dle provedení od 2 300 kg.
Míry: výška vč. výstr. zařízení - 2480mm, šířka vozidla - 2380mm, délka - 5600mm.
Podvozek: rámová konstrukce, pohon vozidla je stálý 4x4 se 100% uzávěrkami mezinápravového, popř. zadního diferenciálu nebo pouze pohon zadní nápravy s připojitelným pohonem přední nápravy uzávěrkami a redukční převodovkou.
Motor: 
- Benzínový sférický motor 2700 ccm o výkonu 78 kW (22kW/10000kg)
- Naftový přeplňovaný motor 2800 ccm o výkonu 90 kW (26kW/1000kg)
Brodivost: 500 až 900mm - podle úpravy sání

Automobily mohou být v základním provedení DA – pro převoz vybavení jednotky na místo zásahu (PS12, hadice, savice, plovoucí čerpadlo a pod) nebo pouze v provedení pro přepravu osob s osobními zavazadly při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva či v různých kombinacích těchto variant. Kabina může být v sedmi, osmi nebo devítimístném provedení.

Předvyplněný vzor TECHNICKÝCH PODMÍNEK naleznete ve spodní části článku v sekci "Ke stažení"

www.vyzbrojna.cz
www.facebook.com/gazcr
www.auto-gaz.cz

Devíti nebo sedmimístný dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí.gazpozar.jpg

Vzor jak vyplnit TECHNICKÉ PODMÍNKY ke stažení ve spodní sekci článku pod "Ke stažení"

POŽÁRNÍ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL VYDRA NA TERÉNNÍM PODVOZKU GAZ

Výrobce vozidla: ELTRANS Liberec, s.r.o. Česká republika

VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ - POŽÁRNÍ devíti nebo sedmimístný automobil o celkové hmotnosti 3500 kg (dále jen „DA“)

Požární speciál je postaven na podvozku ruského výrobce terénních a užitkových automobilů GAZ kategorie 2 určeného pro smíšený provoz.

Vozidla mají pohon obou náprav a pro jízdu ve velmi těžkém terénu jsou vybavena redukční převodovkou.

K překonání hlubokých blátivých nebo sněhových překážek slouží uzávěrka mezinápravového, popř. zadního diferenciálu.

DA VYDRA K39

je nejen devítimístný (K37 sedmimístný) speciální automobil, který umožňuje přepravu osob s osobními zavazadly při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, ale také může být uzpůsoben k přepravě jednotky požární ochrany na místo zásahu. VYDRA K 39 resp. K37 má samostatně přístupný boční úložné prostory v zadní části vozidla, krytý roletou z hliníkových lamel, který slouží pro uložení požárního vybavení nebo pro zavazadla evakuovaných osob. Další prostor je přístupný zadními dvoukřídlími dveřmi.

DA VYDRA K59 nebo K57

je zjednodušenou a levnější variantou K39/K37. Prostor pro zavazadla je přístupný pouze zadními dveřmi vozidla ale úroveň ostatní výbavy může být stejná jako u základního modelu. Prostor pro zavazadla navíc nemusí být od prostoru pro posádku oddělený příčkou.

GAZterra VYDRA K37

 • DA splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz) a požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

 • DA splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

 • DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 12 nebo 230V. Součástí zásuvky 230V je inteligentní nabíjecí zařízení, které zajistí udržování autobaterií v trvale nabitém stavu i při odstavení vozidla.

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině nebo obtížných terénních podmínkách, je pro DA použit automobilový podvozek s pohonem trvale 4x4, s uzávěrkou mezinápravového diferenciálu nebo s pohonem zadní nápravy a připojitelným pohonem nápravy přední.

 1. Varianta pohonu vozidla je: naftový přeplňovaný motor objemu 2800 ccm (90kW) se jmenovitým měrným výkonem 25,5 kW/1000kg-1 který je schopen konzumovat jednotné palivo JP8/F-34 (letecký petrolej JET A-1) určený pro jednotné použití krizových rezerv v zemích společenství NATO.

 2. Varianta pohonu je: benzínový motor 2700ccm (78 kW) o výkonu 22kW/1000kg celkové hmotnosti vozidla.

Redukční převodovka, s převodovým poměrem 2:1, zvyšuje výkon motoru v terénu na dvojnásobek.

 • DA může být vybaven analogovou radiostanicí nebo digitálním terminálem a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel nebo pouze přípojnými body pro dodatečnou montáž těchto zařízení.

 • DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a připojují se na elektroinstalaci DA kabelem o délce 3 až 5m ze zásuvky 12V, která je přístupná po otevření bočních rolet.

 • Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno třemi vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED integrovanými do střešní plošiny.

Kabinu automobilu VYDRA K39 (K59)tvoří prostor určený pro přepravu 9ti osob, první řada sedadel sestává ze sedadla pro velitele + jednu osobu a sedadla pro strojníka (řidiče). Druhá řada sedadel slouží pro dva hasiče a třetí pro čtyři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

Sedadla jsou tedy zásadně v poměru 2 (nebo 3) + 2 + 4.

Automobil Vydra K37 (K57) je sedmimístný a uspořádání sedadel je vždy tři sedadla v první řadě a čtyři sedadla v řadě druhé.

 • Kabina DA může být vybavena klimatizační jednotkou a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

Kabina osádky provedení K39 je jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi z nichž jedny jsou posuvné. Všechna sedadla jsou orientována po směru jízdy.

 • DA je vybaven autorádiem a v dosahu sedadla velitele jednou nebo dvěma samostatnými zásuvkami pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

 • Zvláštní světelné výstražné zařízení

modré barvy je v provedení „rampa“. Umožňuje reprodukci mluveného slova, obsahuje tří tónovou sirénu a je chráněno ocelovým ochranným rámem integrovaným do střešního nosiče.

 • Kabina je vybavena dvěma nebo čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice a dvěma nebo čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, které poskytne zadavatel.

DA je v zavazadlovém prostoru uzpůsoben k upevnění následujícího vybavení které dodá zadavatel.

 • lékárnička velikost III v batohu/kufru 1ks

 • požární světlomet 12 V s kloubovým držákem 1ks

 • přenosný hasicí přístroj CO2 89B 1ks

 • přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1ks

 • ruční svítilna s dobíjecími akumulátory 2ks

 • ruční vyprošťovací nástroj 1ks

 • rukavice lékařské jednorázové nesterilní 12ks

 • vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2ks

 • vytyčovací červenobílá páska 500 m 1ks

Nákladový prostor vozidla má řadu variantních řešení pro uložení požárnické techniky a výzbroje

 • DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS a světlomety do mlhy.

 • Přední část DA může být v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým navijákem s jištěním proti přetížení podle ČSN EN 14492-1+A1 s jmenovitou tažnou sílou ve vodorovné rovině 3,5 až 4,5 tuny, integrovaným do předního pevnostního nárazníku.

 

DA V PROVEDENÍ 4X4 NELZE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ VYBAVIT AIRBAGY

 • Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

 • DA může být doplněn tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti 2500 kg.

Plnohodnotné náhradní kolo a veškeré příslušenství potřebné pro jeho výměnu je umístěno v DA.

S ohledem na bezpečné nastupování a vystupování osob v zásahovém obleku a na různé výšky postav strojníků má DA volant nastavitelný výškově i v podélné ose vozidla.

Pro výrobu DA se používá pouze nový automobilový podvozek a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Základnímu modelu vozidla byl vydán autorizovanou osobou 221, jménem MV-generálního ředitelství HZS ČR certifikát TÚPO pod číslem: 221/053/2016

Fotogalerie:

Kompletní fotogalerie ZDE

Ke stažení: